Montage Hoofdgroepen

Bij het monteren van de drie hoofdgroepen de Trekkergroep, de Kolfgroep en de Loop / afsluitergroep leggen we als eerste de loop / afsluitergroep op tafel en  gaan daarna de kolkgroep plaatsen.

Men pakt de Loop / afsluitergroep in de linkerhand en plaatst met de rechterhand de Beschermingsring ( Stock Ferrule )van de kolfgroep in de handbeschermer bevestigingsplaat (Lower Band ) van de Loop / afsluitergroep en schuif daarna de kolfgroep over het afsluiterhuis van de Loop / afsluitergroep. 

De laatste stap is het plaatsen van de trekkergroep, om deze te kunnen plaatsen moet men er voor zorgen dat de hamer van de trekkergroep in de gespannen positie staat, dit doet men als volgt men pakt de trekker groep vast in de rechterhand en spat de hamer met de linkerhand door de trekkerbeugel van de trekkergroep naar beneden te bewegen totdat de hamer in de gespannen positie blijft staan.

Daarna plaatsen we de trekkergroep in het afsluiterhuis en drukken de trekkerbeugel met de duim naar beneden zodat deze de trekkergroep vergrendeld in het afsluiterhuis van het wapen.