Onderdelen Afsluitergroep

De afsluiter ( Bolt ) zorgt voor de aanvoer van een nieuwe patroon uit de patroonclip naar de kamer van de loop en vergrendeld deze patroon totdat het schot is afgegaan. Vele mannen hebben een onaangename ervaring opgedaan met de afsluiter van de Garand, wanneer ze bij het herladen van het wapen klem kwamen te zitten met hun duim tussen de afsluiter en de kamer van het wapen wanneer de afsluiter onverwacht naar voren schoot, en op deze manier een zeer duidelijke en pijnlijke afdruk van de  afsluiter op hun duim achterliet. Dit verschijnsel staat dan ook te boek als de beroemde en gevreesde  Garand Duim.

De uitwerper ( Ejector ) zorgt ervoor dat de lege huls of eventueel complete patroon wordt uitgeworpen als de afsluiter van het wapen naar achteren wordt bewogen ( handmatig of door het afvuren van een patroon )

De uitwerper veer ( Ejector Spring )  verzorgt de kracht  die nodig is om de lege huls of de patroon uit te werpen. 

De patroontrekker ( Extractor ) zorgt ervoor dat als de afsluiter naar achteren gaat dat de lege huls of complete patroon uit de kamer van het wapen wordt getrokken zodat de huls of de patroon door uitwerper uit het wapen kan worden geworpen.

De patroontrekker veer ( Extractor Spring ) zorgt voor de kracht die nodig is om de patroontrekker wanneer deze over de hulsvoet schuift in de rand te drukken, zodat de patroontrekker achter de hulsrand grijpt en wanneer de afsluiter naar achteren gaat de huls wordt meegenomen en kan worden uitgeworpen door de uitwerper. ( Patroontrekker veer en patroontrekker pin zijn niet gedemonteerd ).  

De Patroontrekker plunjer ( Extractor Plunger ) vormt de verbinding tussen de patroon trekker veer en de patroontrekker en zorgt ervoor dat de patroontrekker gefixeerd blijft in de afsluiter.

De slagpin ( Firing Pin ) zorgt voor de ontsteking van het slaghoedje van de gekamerde patroon in het wapen, als de hamer wordt vrijgegeven door de sear bij het overhalen van de trekker waardoor de hamer op de slagpin slaat.