Demontage in Hoofdgroepen

Het aller eerste wat men moet doen voordat men ook maar kan / mag beginnen met het demonteren van de M1-Garand zijn de Veiligheidsmaatregelen, ga er altijd vanuit dat als men een wapen uit de wapenkluis haalt of van iemand anders aanpakt dat dit wapen om wat voor reden dan ook geladen zou kunnen zijn.
Houd het wapen met de loop in een veilige richting trek de spangreep van het grendel mechanisme naar achteren en kijk of er zich geen patroon of  huls in de kamer en / of in het patroon aanvoer mechanisme bevindt.

Na het nemen van de veiligheidsmaatregelen staat de afsluiter van het wapen nog in de achterste stand het eerste wat we nu gaan doen is de afsluiter gecontroleerd naar voren laten gaan, houd de spangreep met de rechterhand vast en trek deze iets naar achteren en druk met de duim van de linkerhand het patroon aanvoer mechanisme ( Follower Slide Assembly ) naar beneden en laat de afsluiter voorzichtig naar voren gaan ( denk om je duim ), vuur het wapen niet af want het is de bedoeling dat de hamer in de trekker groep gespannen blijft staan t.b.v demontage van de trekkergroep.
Draai nu het wapen om en leg het op de tafel met de trekker beugel naar boven, plaats de aluminium pen van de GI Combo Tool  door het achterste gat van de trekkerbeugel en plaats je duimen op de onderkant van de kolf en zet nu kracht met je duimen op de kolf van het wapen waardoor de trekker beugel los zal komen uit de vergrendeling van  het trekker mechanisme. 

Nu kan de trekkerbeugel  naar buiten scharnieren waardoor het trekker mechanisme loskomt uit het wapen en het mogelijk is om het trekker mechanisme uit het wapen te lichten zonder dat er hiervoor veel kracht nodig is.

Als men de trekker groep uit het wapen heeft gehaald legt men deze apart voor. verdere demontage.
Pak nu het voorhout met de rechterhand stevig vast  en trek de kolf met de linkerhand naar je toe zodat de kolf loskomt van het afsluiterhuis en verwijder de kolf. 

Onderste foto is een detail opname van de bevestiging van de kolfgroep aan  de afsluiter / loopgroep.

Men heeft nu de M1-Garand gedemonteerd in drie hoofdgroepen te weten de Trekkergroep, de Kolfgroep en de Loop / afsluitergroep het demonteren van het wapen in de drie hoofdgroepen noemt men ook wel field strippen.